hjem  |  kontakt  |  sidekart
Ring
22 33 11 60
24 timer i døgnet





Hjelp 24 timer i døgnet Do You Need Help?

Call 22 33 11 60


Download info in english [pdf]

ROSA tilbyr bistand og beskyttelse i hele Norge 24 timer i døgnet for kvinner utsatt for menneskehandel.

Informasjonstelefonen ROSA tilbyr offentlige etater, frivillige organisasjoner og advokater veiledning og hjelp. Vi tar også imot henvendelser fra privatpersoner som kommer i kontakt med menneskehandelen. Det kan være kvinnen selv, familiemedlemmer, studenter, journalister eller andre som ønsker å vite mer om menneskehandel. Du kan være anonym.

ROSA ble opprettet 1. januar 2005 i forbindelse med Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003-2005. Justis- og politidepartementet gav Krisesentersekretariatet mandat til å utføre arbeidet med å iverksette tiltak i handlingsplanen.


Årsrapport 2015:
Årsrapport fra ROSA-prosjektet 2015 [pdf]

Pressemelding 8. mars 2012:
Vis solidaritet med alle kvinner! [pdf]

Handlingsplan:
Sammen mot menneskehandel (2011- 2014) [pdf]

Rapport:
Hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel - en utfordring [pdf]

Rapport:
Challenging the ad hoc Norwegian approach to eliminate trafficking in women [pdf]

Kvinner i ROSA
"Scars in my heart" - Eleven women tell their life stories, their experiences from trafficking, prostitution and how they escaped.


Veiviser til assistanse - for kvinner som er utsatt for menneskehandel [pdf]
Veiviser til assistanse - for kvinner som er utsatt for menneskehandel.
Last ned pdf »

English:
Guide to assisting
- women who are victims of human trafficking.
Download pdf »


Har du blitt utsatt for vold, voldtekt, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller menneskehandel?
Velg brosjyre/språk:
Arabisk | Bulgarsk | Engelsk
Norsk | Russisk | Samisk
Thai | Tyrkisk | Urdu

Krisesentersekretariatet © 2005-2016
Webdesign Dolfingurl